Användarvillkor

1. Allmänt

Genom att besöka denna hemsida, accepterar du att vara bunden av denna webbplats användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, bör du lämna denna webbplats. Material på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Tillåten användning av webbplatsen

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material (information eller programvara) på denna webbplats för personligt, icke-kommersiell tillfälligt bruk. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera material;
  • använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  • försöka att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på denna hemsida;
  • ta bort copyright eller annan äganderättsnotering från materialet, eller
  • överföra material till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av dermaroller.nu när som helst. När du slutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo vare sig elektroniskt eller i tryckt format.

3. Friskrivningsklausul

Materialet på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”. Dermaroller.nu ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed avsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare garanterar dermaroller.nu inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten av användning av materialet på denna webbplats på Internet eller på annat sätt rör sådant material eller på några webbplatser länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter skall dermaroller.nu eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats, även om dermaroller.nu eller en representant från dermaroller.nu har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsning av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Det material som finns på denna webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Dermaroller.nu garanterar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Dermaroller.nu kan göra ändringar i material på denna webbplats helt utan förvarning. Dermaroller.nu gör dock inte några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Dermaroller.nu har inte granskat alla sidor länkade till denna webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av dermaroller.nu av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av Användarvillkor

Dermaroller.nu kan revidera dessa användarvillkor helt utan förvarning. Genom att använda denna webbplats samtycker du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Leave a Reply