För mycket dermarolling skapar protein 47 som bryter ner kollagen

För dig som inte orkar läsa hela denna artikel, det snabba svaret är följande:
Det är SANT att hudroller-användning för ofta kan vara kontraproduktivt eftersom det leder till att kollagenas frisläpps, vilket bryter ner kollagen.
Däremot, oavsett om för mycket hudnålning leder till att protein 47 bildas eller inte, så är det FALSKT att protein 47 bryter ner kollagen. Sanningen är att protein 47 leder till ökad syntes av kollagen.

Påstående:

Användning av 0.05mm hudrollers oftare än 1 gång per vecka irriterar huden, detta gör att protein 47 bildas, som bryter ner kollagen. Exakt citat:

Like most things in life, balance is needed. Rolling with a MR5 ( .05mm) (with a cosmetic skin care product) more frequently than once week. It’s too aggressive, it will irritate the skin. and create Protein 47 which actually breaks down collagen .

Citatet ovan kommer från en hemsida som verkar tillhöra microneedling-experten Dr. Lance Setterfields klinik i Kanada (eller om detta är en annan klinik som får rådgivning av Dr. Lance Setterfield). De både säljer MTS roller och utför microneedling-behandlingar. Eftersom Dr. Lance Setterfield är ledande expert inom micro needling i Nordamerika är det konstigt de gör detta påstående.

Källa: http://www.dermalintegrity.com/how-often-should-i-roll-with-my-mr5.html

Vad vi tycker:

De verkar helt enkelt ha skrivit flera fel här, så man måste vara kritisk även till information även från hemsidor som man kan tycka ska vara pålitliga. Dessa hudrollers är inte 0.02, 0.03 och 0.05 millimeter långa, utan 0.2mm, 0,3mm och 0.5mm (Se tillverkarens hemsida). Annars hade det handlat om extremt korta nålar som förmodligen inte hade gått in i huden. De längsta nålarna på hudrollers (som helst bör användas av läkare och plastikkirurger) är upp till 3mm långa. Dessa långa nålar kan verkligen orsaka skada om de används fel eller för ofta. Hudrollers med 0.2mm – 0.5mm nålar kan man använda varje vecka, för det mesta utan problem och med goda resultat. Att de anser att 0.2mm och 0.3mm hudrollers endast ska användas 1 gång i veckan, i bara 2-3 minuter är väl försiktigt, förmodligen vill de sälja in dyra behandlingar med längre nålar.

Sedan gör de nästa påstående, att irritationen leder till att kroppen bildar Heat shock protein 47 i huden. Det stämmer säkert att HSP47 bildas, men vidare till det tredje påståendet: att HSP47 bryter ner kollagen.

Vi tyckte att det var ett intressant påstående, så vi sökte fram information och läste på om vad HSP47 gör. Vi hittade två olika vetenskapliga artiklar:

I den första står det följande i inledningen:

Heat shock protein 47 (Hsp47) is a procollagen/collagen-specific molecular chaperone protein derived from the serpin family of proteins and essential for the early stages of collagen biosynthesis.

Den andra studien undersöker HSP47’s roll (tillsammans med TGF-beta1) vid ärrbildningen i en mycket ovanlig hudsjukdom (ocular cicatricial pemphigoid), men HSP47 har samma roll oavsett om det är i denna hudsjukdom eller i vanliga fall. I slutsatserna av denna vetenskapliga studie står det följande:

TGF-beta1 induced the expression of HSP47 and type I collagen by conjunctival fibroblasts. Increased levels of TGF-beta1 and HSP47 may regulate increased synthesis, assembly, and production of collagens.

Där ser man, ”protein 47” är essentiell för de första stegen i biosyntesen av kollagen och orsakar alltså ökad syntes, tillverkning och produktion av kollagen. Inte nedbrytning av kollagen.

Däremot är det som så att Setterfield i sina vetenskapliga artiklar skriver att kollagenas stimuleras av för mycket microneedlande. Kollagenas är det enzym som faktiskt bryter ner just kollagen. Vi anser att det stämmer att man ska vara försiktig med hur ofta man dermarollar. Ju längre nålar desto mer sällan. Man vill inte ha ständig inflammation och förhöjda nivåer av kollagenas i huden.

Referenser

Dr Lance Setterfield, ”Cosmetic vs. Medical Needling Revisited

Dafforn TR1, Della M, Miller AD., ”The molecular interactions of heat shock protein 47 (Hsp47) and their implications for collagen biosynthesis.” The Journal of Biological Chemistry. 2001 Dec 28;276(52):49310-9. Epub 2001 Oct 9.

Razzaque MS1, Foster CS, Ahmed AR., ”Role of collagen-binding heat shock protein 47 and transforming growth factor-beta1 in conjunctival scarring in ocular cicatricial pemphigoid.” Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2003 Apr;44(4):1616-21.

 

Leave a Reply